Ankara’nın bu alanda çalışan  “İlk Nörobilim Uzmanı”  ünvanına sahip Merve Gülkan, eğitim odaklı bir aileden gelmesinden ötürü bir gününü bile bilimden uzak geçirmemiş , Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde eğitim, iş ve seminer gibi nedenlerden dolayı yaşamış,  bunun sayesinde Türkiye’nin bölgesel özellikler ile kültürel farklılıkları, aile yapılarını yakından takip etme şansı yakalamıştır. Psikolojiye olan ilgisi bu bölgesel farklılığını tespit etmesiyle artmış ve bu nedenle psikoloji alanına karar vermiştir.

   Üniversite döneminde Psikoloji eğitimlerine devam ederken üniversiteden aldığı teorik eğitimlerin yeterli gelmediğini ve teoride kaldığını tespit etmiştir. Bu nedenle İnsanların sorunlarının tespitinde kullanılacak olan test , terapi ve görüşmeler hususunda Türkiye ve yurtdışında kurs , seminer, konferans ve eğitim gibi 100 den fazla programa katılmış; öğrendiği bilgi ve becerileri gönüllü olarak çeşitli hayır kurumlarında bizzat kullanmıştır. Fakat bu testlerinde yeterli gelmediği ve bu tür sorunların tespitinde hata oranının olabileceği kanaati oluşunca bunu en aza indirmek amacıyla psikolojiyle teknolojiyi nasıl kullanırım arayışına girmiştir. Yaptığı araştırma sonucunda bu konuda güvenilir yöntemlerden olan “neuroscience” olabileceğini fark etmiş ve bu konuyla ilgili makale , çalışma ve bizzat işin içine girmek suretiyle psikolojide bu konunun nasıl faydalanılacağının eğitimini almıştır.

   İngilizce becerisi ve psikolojide kullanılan teknikleri incelemek amacıyla  Amerika Birleşik Devletleri’nin Virginia Kentinde programını  tamamlayarak  insan psikolojisinin doğu batı sentezini , yerli kaynakların yanında bir çok yabancı kaynak ile de teorik gelişiminin ardından ülkesine dönmüştür.

Ülkesine dönüşünde çocuk kulübünde rehber danışman olarak çalışmaya başlamıştır.

   Türkiye’nin önde gelen Tıp kurumlarından olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nde stajını psikolog ünvanı ile yaparak kariyerini perçinlemiştir.

   Türkiye geneli faaliyet gösteren lider bir dikkat merkezinde yetişkin ve çocuklarla  bir süre dikkat, algı arttırma, odaklanma konularında çalışmıştır.

   TEGV(Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı)’de gönüllü olarak çalıştığı dönemlerde birçok çocukta fark ettiği problemleri çözmek ve çocukları daha yakından tanımak için eğitimler almış ve yine aynı dönemde gönüllü olarak eğitimler vermiştir. Öğrenmenin asla bitmeyen bir süreç olmasından ötürü takip eden dönemde Beyni Etkin Kullanma ve Hafıza teknikleri eğitimini ODTÜ’den almış ve yine o dönemde bu husus ile ilgili eğitimlere katılmıştır. Beyin ile ilgili çalışmalarını derinleştirerek 2013 yılında Kuantum Düşünce ve çekim yasası’na odaklanmış ve yine aynı yılda Konsantrasyon eğitimi almıştır.

   Yaşanılan travmaları anlamak ve çözümlemek için 2015 yılında Ufuk Üniversitesi’nden 2015-2016 yıllarında 1 yıl boyunca grup terapisi için uygulamalı eğitimlere katılmıştır.

    Günümüzün en önde gelen sorunlarından biri olan ve tabu olarak kabul edilen cinselliği daha iyi anlamak ve farklı bir bakış açısı yakalamak için Cinsel Terapi eğitimini 2017 yılında tamamlamış, yetişkin, ergen ve çocuklar ile görüşmeler yapmaya devam etmektedir.

   MMPI, Beck Depresyon,  Beck Anksiyete, Bayer cümle tamamlama, Scl 90, Burdon Dikkat testlerinde tam yetkinliği bulunan Psikolog Merve Gülkan, değişen ve gelişen konjonktüre ayak uydurarak kendisini teorik ve pratik olarak daim geliştirmeye devam etmektedir. Psikoloji ve Nöroterapi alanında yabancı kaynak ve yöntemleri yakından takip edip, Türk kültürüne ve hassasiyetlerine uygun olarak nörolojik ve psikolojik sorunlara ürettiği inovatif çözümler ile hizmet vermektedir.

   Psikoterapi Enstütüsü üyesi olan Merve Gülkan, “Hipnoz” ve “Duygu Odaklı Psikoterapi” Eğitimlerini enstütünün kurucusu ve başkanı olan Uzman Doktor Tahir Özakkaş’tan bizzat almıştır.

   Bunun yanı sıra Psikoterapi Enstütüsü çatısı altında  ve “ Çift Terapisinde Gottman Yöntemi, Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapiler, Güvenli Bağlanma Odaklı Uyku Eğitimi, Narsistik Kişilik Yapısı ve Terapi Süreci, Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Kriz Durumları ve Psikolojik İlk Yardım, Güzel Ahlakın ve Verme Ahlakının Psikolojideki ve Psikoterapideki Önemi, Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi, Odaklanmak; Bedensel Duyum Üzerinden Danışanı Anlamak, Filial Terapi, Çocuklara Uyku Düzeninin Öğretilmesi,  Aktarım Odaklı Terapi, Diyalektik Davranışçı Terapi” eğitimlerini almış ve  eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olmasından ötürü, yeni açılan eğitimlere devam etmektedir.

   İstanbul ‘da beyin üzerine Nörobilim alanında yapay zekayı da içine alan; beynin teknoloji ile birleştirilmesine yönelik Nörobilim master programını başarıyla tamamlamıştır.

   Bu süreçte Prof. Dr Sultan Tarlacı ile birlikte MS olarak bilinen “Multipl Skleroz Hastalarında Amalgam Diş Dolgusu  ve Hastalık Ağırlığı” ilişkisi konulu araştırmasını tamamlayarak bilim dünyasında oldukça takdir toplamış ve Uzman Psikolog ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kendini günden güne geliştirmeye devam eden Nörobilim Uzmanı Merve GÜLKAN; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleştirilen “Sinirbilim Kongresi”ne katılmıştır. 

   Aynı zamanda eğitim sistemi ve çocuklar ile bağlantısı üzerinde düşüncelerini paylaşmak isteyen Merve GÜLKAN, “Türkiye Barolar Birliği” konferansına katılım göstererek gerekli görüşmeleri gerçekleştirmiştir. 

   Barcelona’da Sanat Terapisi eğitimi almış olan Merve GÜLKAN, Yusuf Can Karapınar ile Kültür Sanat Sağlık programında Evlilik Kararı için SHOW TV’de katılım göstermiştir.

   Etlik Aşağı Eğlence Kavşağında Bilge Beyin Psikoloji  ve Dikkat Geliştirme Merkezi’ni kendisi gibi Nörobilim Uzmanı olan Çocuk Ergen Aile Danışmanı Melike Gülkan ile birlikte kurmuş ve yıllardır yüksek oranda başarı ile  faaliyet göstermektedir.

   Dikkat Geliştirme ve Psikolojik Danışmanlık  süreci içinde ve sürecin sonrasında gizlilik, kişisel mahremiyete saygı, etik ilkeler doğrultusunda güvenilir ve bütüncül bir hizmet vermek, temel değerlerimiz arasında yer almaktadır.