Günümüzde SP olarak sıklıkla karşılaştığımız Serebral Palsi yani beyin felci  gelişimsel bir bozukluktur. Serebral Palsi bilişsel davranışlardan bireysel farklılıklara çok karmaşık bir durum göstermektedir.

Engellerin üstesinden gelmek için son teknolojiyle uygulamalar sağlanmaya çalışılsa da herhangi bir tedavi yöntemi günümüzde mevcut değildir. Rehabilitasyon programlarıyla  beceriler bir miktar  geliştirilip eğitilebilmektedir.

Beyindeki gelişim bozukluğundan kaynaklanan ve işlevsellikte ciddi sorunlara yol açan Serebral Palsi genellikle doğumdan önce oluşur.