Ankara Ufuk Üniversitesinde öğrenimi gören Oğuz Tarhan, teorik ve uygulamaya yönelik psikoloji eğitimini ODTÜ Ayna Klinik Psikoloji dergisi tarafından yayımlanan depresyon, psikososyal gelişim ve helikopter ebeveynlik üzerine yazdığı makalesi ile taçlandırılmıştır. Bu çalışmaya ek olarak öğrenim hayatı devam ederken bilime katkı sağlamak amacıyla yaratıcılık, duygu düzenleme becerisi ve mükemmeliyetçilik üzerine başladığı araştırma süreci halen devam etmektedir.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesinde psikotik hastaların tanı ve tedavi sürecinde aldığı görevle uygulamaya yönelik ilk deneyimlerini elde etmiştir. Eğitim sürecinden başlayarak yurt dışında ya da yurt içinde psikolojinin farklı alanlarında yapılan kongrelere gösterdiği katılım bilişsel psikoloji ve nöroklinik psikoloji dallarında multidisipliner çalışma anlayışını hedef olarak seçmesinde öncü rol oynamıştır. Bu role uygun olarak eğitim hayatında bilişsel psikoloji kulübünü oluşturmuş ve çalışmalar başlatmıştır. Travma kavramı ve travma sonrası stres bozukluğuna yönelik yayınlar hazırlayan Oğuz Tarhan onur derecesi ile lisans hayatını sonlandırmıştır.

Üniversite öğrenimi ile sonrasında ilgilendiği bilişsel yaklaşımlar yayınlarında ve çalışmalarında ortaya koyduğu psikolojik açıklamaların merkezini oluşturur. Ortaya çıkan bu ilgi sonucunda Bilişsel Davranışçı Psikoterapi yaklaşımını tercih eden Oğuz Tarhan, başarılı eğitim ve süpervizyon sürecinin ardından aile danışmanlığı eğitimini de tamamlayarak ruh sağlığı alanında bireysel ve çift terapisi hizmeti vermiştir.

Öğrenim sürecinin ardından araştırmalarında kullanmak amacıyla nöropsikolojik, nörogelişimsel, kişilik ve psikopatolojik testlere yönelik çalışmalara katılarak uygulayıcı ve değerlendirici yeterliliğini almıştır. Başlıca çalışma alanları arasında yer alan duygudurum bozuklukları, kaygı bozuklukları, fobiler, yeme bozuklukları dürtü kontrol bozuklukları ve nörogelişimsel bozuklukların yanı sıra aile içi iletişim, çatışma çözme, öfke kontrol gibi alanlarda çalışmıştır.

Psikoterapist kimliğinin yanı sıra Boğaziçi Enstitüsünde yazar olarak çalışan Oğuz Tarhan psikolojik farkındalığın sağlanması ve nitelikli eğitimin yaygınlaşması için ücretli eğitim ve blog içerikleri üretmektedir. 2017 yılından bu yana Kanserli Çocuklara Umut Vakfı ve Disleksi Derneği çalışmalarına gösterdiği katılım ile özel eğitim rehabilitasyon alanında deneyim elde etmiştir. Çocuklarla olan güçlü iletişimi dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu, özgül öğrenme güçlüğü, otizm spektrum bozukluğu, asperger, davranım bozukluğu ve konuşma bozukluğu gibi çalışma alanlarında etkili sonuçlar elde etmesini sağlamıştır.

Kendi çabalarıyla başlattığı sosyal sorumluluk projesi olan Bilim Feneri hareketiyle internet üzerinden güvenilir ve kaliteli popüler kültür içeriğini halka aktarması eğitimci kimliğinin hayattaki karşılığı olarak gösterilir. Sosyal hayatında aktif sporcu ve müzisyen olan Oğuz Tarhan mesleki yaşamında kendine yönelik mesleki prensipleri, sorumlu hizmet anlayışı ve etik kurallara dayalı hizmet anlayışı ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Psikolog Oğuz Tarhan, Bilge Beyin Psikoloji ve Dikkat Geliştirme Merkezinde Gecikmiş Konuşma, Artikulsayon Bozukluğu, Fonolojik Bozukluklar konusunda çalismalarini sürdürmektedir.