Oyun Terapisi

Oyun, çocuğun deneyimleyerek kendi kendine öğrenmesini sağlayan, eğlenmek amacıyla ve içsel olarak güdülenen, bazen kuralları belirlenmiş ve bilinen ve bazen de kendiliğinden gelişen ve mutluluk, coşku, heyecan, merak duygularını da içinde barındıran davranışlarda oluşan bir etkinliktir.

Oyun terapisi, çocukla terapist arasında kurulan, aynı zamanda çocuğun oynayarak kendi iç dünyasını keşfettiği, bir ilişki süreci olarak yorumlanabilir.

Oyun Terapisine Ne zaman Başvurulmalıdır?
2- 12 yas arasındaki çocuklarda görülebilen pek çok farklı psikolojik sorunlarda oyun terapisi uygulanmaktadır. Çocuklarda depresyon, anne-baba kaybı, takıntılar, kaygı stres bozuklukları, travma, istismar, taciz, anne babanın boşanması, alt ıslatma, kaka kaçırma, kıskançlık, kardeş kıskançlığı, duygusal problemler, uyum sorunları, davranış bozukluğu, uyku ve yeme problemleri, özgüven sorunu, sosyal beceri sorunu, bağlanma sorunu, korku ve kronik hastalığı olan çocuklarda uyum aşamasında oyun terapisi bir uzman tarafından uygulanması ile etkili ve iyileştirici sonuçlar alınması amaçlanır.

Neden Oyun Terapisi
Yetişkinler nasıl psikoterapi sürecinde duygu ve düşüncelerini ifade edebiliyorlarsa, oyun terapisi de çocukların duygularını ve yaşadıkları sorunları dışa vurma fırsatı vererek bunlarla yüzleşmesinive çözüm yolları bularak baş etmesine fırsat tanır.

Yazımız bilgilendirme amaçlıdır.