Öğrenme güçlüğü bir zekâ sorunu ya da  bir hastalık değil bir  ‘farklılık’tır. Öğrenme güçlüğü beynin bazı bölgelerindeki aksamayı gösterir ve özel olarak değerlendirilmesi ve çalışılması gerekir.

Özel Öğrenme Güçlüğü 3 çeşittir :

-Disleksi

-Disgrafi

-Diskalkuli

Özel Öğrenme Güçlüğünün Belirtileri

Herhangi bir psikiyatrik ve nörolojik bir tanı almamış

Yön problemi vardır, sıklıkla sağını ve solunu karıştırır

Sayı, harf ve renkleri öğrenmede zorluk çekerler

Konuşmayı akranlarına göre daha geç öğrenirler. Konuşmaya başladıktan sonra heceleri yanlış telaffuz ederler. ( portakal- porkatal gibi)

Okurken harf ve satır atlarlar.

Sözlü sınavlarda daha başarılı, yazılı sınavlarda beklenenden başarısız olması, bazı konularda başarılı iken bazı konularda başarısız olması

Okumayı zor öğrenme, yavaş okuma, bazı harfleri yazarken veya okurken karıştırma (p-b, b-d, k-t, y-h, 6-9,52-25,

Yazma ödevlerinden kaçınma, yazarken noktalama işaretlerini yazmama, yavaş veya yapmak istememesinden ötürü yanlış ama hızlı yazma, okunaksız ve çirkin yazma.

Geç ve yavaş yazar.

Ezber problemi yaşarlar. Bu onlar için büyük bir sorundur. Çarpım tablosu ezberlemek onlar için oldukça zordur.

Yabancı dil öğrenmede zorluk yaşarlar.

Zamanı karıştırırlar ( Önce sonra, dün bugün, şimdi sonra ),

Birçok konuda unutkan olabilirler.

Karışık olarak verilmiş olan kelimelerden anlamlı bir cümle oluşturamazlar.

Öğrenme Güçlüğü belirtileri gösteren her çocuk aynı özellikleri taşımaz; bu özelliklerinin belirlenmesi ve tanı alması için ayrıntılı bir psikoğitsel değerlendirmeye ihtiyaç vardır.

Özgül Öğrenme Güçlükleri’nin erken tanılanması ciddi önem taşır

Kurumumuz geliştirilen son teknikler ile sizlere en kaliteli hizmeti sunarak, çocuklarımızın hem akademik hem de sosyal anlamda potansiyellerinin en üst noktada olmasına olanak tanımaktadır.