Hızlı ve Anlaşılır Okuma Uzmanı Mustafa Türker Duman

 Hacettepe Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümünden mezun Hızlı ve Anlaşılır okuma Uzmanımız, ikinci üniversite olarak İstanbul Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümünde eğitimine devam etmektedir.

Lisans eğitimi boyunca çeşitli kurum ve STK’lar da staj yapmış ve öğrenci değerlendirme seanslarında yer almıştır. Özel Eğitime dair farklı kongrelerde bildiriler sunmuş; çeşitli webinar ve sempozyumlara katılım sağlamıştır.

Objektif Çocuk Değerlendirme Testleri, İşaret Dili Eğitimi, Hızlı Okuma Eğitimi, Zeka ve Akıl Oyunları Eğitimi programlarını tamamlamıştır.   Otizm Spektrum Bozukluğu ve Üstün Yetenekli Öğrencilerin eğitimi başta olmak üzere hem normal gelişime sahip hem de özel gereksinime sahip gruplarla çalışmaktadır.

Bilge Beyin Psikoloji ve Dikkat Geliştirme Merkezinde ise, çocuk ve yetişkinlere bireysel olarak Hızlı Okuma Ve Anlama egzersizleri ile sınavlarda daha pratik olmaları konusunda yardımcı olmaktadır