Hızlı okuma, okuma hızını artırma ve anlama becerilerini geliştirme sürecidir. Hızlı okuma teknikleri, göz hareketlerini optimize ederek metni daha hızlı tarayıp anlama kapasitesini artırmaya odaklanır. Bu teknikler arasında parmak izleme, kelime gruplama ve görsel atlamalar gibi stratejiler bulunur. Hızlı okuma eğitimleri, bireylerin metinleri daha verimli okumalarını sağlar, bilgiyi daha hızlı işlemelerine ve zaman yönetimini iyileştirmelerine yardımcı olur. Ancak, hızlı okuma tek başına anlama düzeyini artırmaz; dolayısıyla, hızlı okuma becerilerini geliştirmek için anlama yeteneğini korumak da önemlidir.