Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde sıklıkla görülen dikkat dağınıklığı günlük hayatı önemli ölçüde etkilemektedir.

İş kazalarının, trafikte yaşanan aksaklıkların temelinde genellikle dikkat eksikliği bulunmaktadır.

Medyanın sıklıkla üzerinde durduğu, bizim için çözümü çok basit olan dikkat dağınıklığını gelin birlikte inceleyelim.

Dikkat Dağınıklığı Nasıl Anlaşılır ?

*Çoğu zaman dikkatini ayrıntılara vermekte güçlük çeker, dikkatsizce hatalar yaparlar.

*Kendisiyle konuşulurken dinlemiyormuş gibi görünürler.

*Dikkatini dış uyaranlar kolaylıkla dağıtır.

*Gerekli olan eşyaları sıklıkla kaybederler.

*Bir konuya odaklanıp dikkatini sürdüremezler, konudan konuya geçerler.

*Zihinsel çaba gerektiren işlerden kaçınır, bu tarz görevler almak istemez, hoşlanmaz.

 

*Dikkat eksikliği olan yetişkinler iş yerindeki ufak tefek işleri tamamlayamaz, çocuklarda ise yönergeleri izleyemez, ödevlerini tamamlamakta güçlük çeker.

Dikkat dağınıklığı, dürtüsellik ve aşırı hareketlilik ayrı ayrı ele alınmalıdır. Çünkü bazı bireylerde dikkat sorunları ve hareketlilik birlikte görülürken, bazı bireylerde sadece dikkat dağınıklığı ya da aşırı hareketlilik- dürtüsellik gözlemlenmektedir.

AŞIRI HAREKETLİLİĞİ OLAN BİREYLER;

*Genellikle oturması gereken durumlarda zorluk çekerler.

*Genellikle hareket halinde olma durumları vardır.

*Çoğu zaman fazla ve hızlı konuşurlar.

*Sıklıkla kendini kontrol edemeyip, ani tepki verme durumu gözlemlenir.