Ankara’nın “İkinci Nörobilim Uzmanı” ünvanına sahip olan Melike Gülkan lisans eğitimini Başkent Üniversitesi’nde tamamlayarak; Almanya’da çeşitli projelerde yer almış ve Köln’de çalışmıştır. Burada Terapi ve vasilik üzerine eğilmiş, Almanya’nın sevgi evlerine yönelik yeni geliştirilen bir proje ve çalışmalar yapmıştır. Suç işleyen çocukların topluma entegresini amaçlayan “Die Kurbel Bewegt” projesinde görev almıştır. Almanya’da bulunduğu dönemde sistemi tanımaya yönelik ergotherapie&neurofeedback merkezlerinde çalışmış ve eğitim almıştır.

   Almanya’da bulunan “University of Cologne”de düzenlenen Çocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktiviteye yönelik seminere katılmış ve Türk-Alman popülasyonu arasındaki farkları mercek altına almıştır.

   Çocuk, ergen ve aile danışmanlığı eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır. Sağlıklı aile de sağlıklı çocuk olur farkındalığıyla ailelerle çalışmalar yapmakta ve bu anlamda bütüncül yaklaşımı benimsemektedir.

   Çocuk ve Ergen Psikoterapi eğitimini Cised’te tamamlamıştır. Bugünlerin çocukları yarınların sağlıklı yetişkinleri çıkışı ile çocuk ve ergen psikolojisiyle ilgilenmektedir.

   Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneğinin organize ettiği günümüz sorunlarının başında gelen ‘Kadın İnsan Hakları Eğitim Programı KİHEP)’na katılarak, kadına yönelik şiddetin her alanıyla ilgili eğitim almış ve kendini kadını güçlendirme yöntemleri ile alakalı tam donanımlı hale getirmiştir.

   Yetişkinlerin iş yoğunluğu, stresi ve gerekliliklerinin aile yaşamına negatif yönlü yansıtmayıp; kendini ve ailesini olumsuz duygu durumdan korumaya yönelik profesyonel destek verebilmek amaçlı ‘İş, Özel Yaşam Dengesinde Psikolojik Momentum’ ile ilgili eğitimini Psikolog Doktor Ozanser UĞURLU’dan almıştır.

   Ergenler ve ebeveynler arasındaki problemlerin iletişim kopukluğundan dolayı daha da büyümemesi ve birbirlerini anlayabilmeleri açısından ‘Geleceğin İletişimi/ Yeni Nesil İletişim Teknikleri’ eğitimini alarak köprü kurabilmeyi kolaylaştırıp, iletişimde yeni ve olumlu kanallar açmayı hedeflemektedir.

   Yetişkinlerde psikolojik çıkmazlar ve krizlerin yıkıcı, olumsuz sonuçlarına yönelik önleme/iyileştirici, geliştirici/rehabilite edici yönlerine odaklanan ve bu konumdan en az zararla kurtulmanın yollarına yönelik ‘Zor Koşullar Altında Hedef Yönetimi’ eğitimini almıştır.

   Bilinçli veya bilinçsiz, sonu olumlu veya olumsuz olsun yeni koşullar oluşturmak ya da mevcut koşulların seyrini değiştirmek için inisiyatif kullanmaya yönelik karar verebilmek adına kişinin rüştünü ispatlayabilmesi açısından pozitif yönlü değişim ve gelişimi desteklemek amaçlı ‘Sportif Yaşam ve Proaktif Liderlik’ eğitimini başarıyla tamamlamıştır.

   2014 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’nde düzenlenen Sosyal Hizmet Kongresi’nde LGBTİ’li bireyler ve sosyal hizmet mesleğinin bağıntısı konusunda konuşmacı olarak davet edilmiş ve bu kongrede yaklaşık 500 uzmana bu alanda bilgilendirme yapmıştır.

   Çocuklara yönelik ilköğretim öğrencilerine çeşitli dernek ve  yardım kuruluşlarında 1 yıl sureyle Rehber Öğretmenliği yapmıştır; Almanya Köln’de Beetrougs Büro’s Cenan’da Sosyal Hizmet Uzmanı olarak görev almıştır.

   Melike Gülkan; Etimesgut Belediyesi ile ortak bir proje yürütmüş, Türkmen göçmen ailelerini geliştirmek ve güçlendirmek amacıyla kadınlarla ve mutlu çocuk mutlu birey temasıyla da Türkmen çocuklarla birlikte proje geliştirmiş ve daha sonra bu proje hayata geçirilmiştir.

   Psikoterapi Ensititüsünde; Filial Terapi, Çocuklara Uyku Düzeninin Öğretilmesi, Aktarım Odaklı Terapi, Duygu Odaklı Terapi, Çift Terapisinde Gottman Yöntemi, Farkındalık ve Kabullenme Temelli Terapiler, Güvenli Bağlanma Odaklı Uyku Eğitimi, Narsistik Kişilik Yapısı ve Terapi Süreci, Eğitim Kurumlarında Karşılaşılan Kriz Durumları ve Psikolojik İlk Yardım, Güzel Ahlakın ve Verme Ahlakının Psikolojideki ve Psikoterapideki Önemi, Borderline Kişilik Bozukluğu Tedavisi, Odaklanmak; Bedensel Duyum Üzerinden Danışanı Anlamak” Eğitimlerini almış ve yaşam boyu eğitim ilkesiyle açılan yeni eğitimlere devam etmektedir.

   Prof. Dr. Sinan CANAN ile ‘Corpus Callosum Kalınlığı ile Testesteron Miktarının Kadın-Erkek Beynindeki Etkileri’ çalışmalar yapmaktadır. Düzenli olarak kendini geliştirmekte olan Nörobilim Uzmanı Melike GÜLKAN; 2019, 2020, 2021 ve 2022 yıllarında gerçekleşen “Sinirbilim Kongresi”ne katılım gösterdi.

   Kurduğumuz Bilge Beyin Dikkat Geliştirme ve Psikoloji Merkezinde, gerek beyni etkin kullanma ( dikkat, odaklanma, algı arttırma) gerek psikolojik anlamda güçlü birey ve aileleri topluma katmak amacıyla her zaman dünyadaki son gelişmelerin öncüsü olarak meslek hayatıma devam edeceğimiz ve bunu tüm içtenliğimiz ile yapacağımızın garantisini vererek her adımımızda azim ile çalışacağımızın sözünü vermekteyiz.